Branschmanual

M1-Rostfria stålgrupper och kemisk sammansättning(ISO 3506-12020)

Kemisk sammansättning (gjutanalys, massfraktion i %)
C Si Mn P S Cr

 

A1 Austenitisk
A2
A3
A4
A5
A8
C1 Martensitisk
C3
C4
F1 Ferritisk
D2 Austenitisk-ferritisk
D4
D6
D8

 

0,12 1.00 6.5 0,020 0,15~0,35 16,0~19,0
0,10 1.00 2.00 0,050 0,030 15,0~20,0
0,08 1.00 2.00 0,045 0,030 17,0~19,0
0,08 1.00 2.00 0,045 0,030 16,0~18,5
0,08 1.00 2.00 0,045 0,030 16,0~18,5
0,030 1.00 2.00 0,040 0,030 19,0~22,0
0,09~0,15 1.00 1.00 0,050 0,030 11,5~14,0
0,17~0,25 1.00 1.00 0,040 0,030 16,0~18,0
0,08~0,15 1.00 1,50 0,060 0,15~0,35 12,0~14,0
0,08 1.00 1.00 0,040 0,030 15,0~18,0
0,040 1.00 6.00 0,04 0,030 19,0~24,0
0,040 1.00 6.00 0,040 0,030 21,0~25,0
0,030 1.00 2.00 0,040 0,015 21,0~23,0
0,030 1.00 2.00 0,035 0,015 24,0~26,0

 

 

Kemisk sammansättning (gjutanalys, massfraktion i %)
Mo Ni Cu N

 

A1 Austenitisk
A2
A3
A4
A5
A8
C1 Martensitisk
C3
C4
F1 Ferritisk
D2 Austenitisk-ferritisk
D4
D6
D8

 

0,70 5,0~10,0 1,75~2,25 / c,d,e
/f 8,0~19,0 4.0 / g,h
/f 9,0~12,0 1.00 / 5C≤Ti≤0,80 och/eller 10C≤Nb≤1,00
2.00~3.00 10,0~15,0 4.00 / Hej
2.00~3.00 10,5~14,0 1.00 / 5C≤Ti≤0,80 och/eller 10C≤Nb≤1,00 i
6,0~7,0 17,5~26,0 1,50 / /
/ 1.00 / / i
/ 1,50~2,50 / / /
0,60 1.00 / / c,i
/f 1.00 / / j
0,10~1,00 1,50~5,5 3.00 0,05~0,20 Cr+3,3Mo+16N≤24,0 k
0,10~2,00 1,00~5,5 3.00 0,05~0,30 24,0<Cr+3,3Mo+16N k
2,5~3,5 4,5~6,5 / 0,08~0,35 /
3,00~4,5 6,0~8,0 2,50 0,20~0,35 W≤1,00

 

 

a.Alla värden är maxvärden utom de som anges.b.Vid tvist ansöker D. om produktanalys D. ansöker om

(3) Selen kan användas istället för svavel, men dess användning kan vara begränsad.

d.Om massandelen av nickel är mindre än 8 %, måste den lägsta massandelen av mangan vara 5 %.

e.När massfraktionen av nickel är större än 8 % är den minsta kopparhalten inte begränsad.

f.Molybdenhalt kan förekomma i tillverkarens instruktioner.Men för vissa applikationer, om det är nödvändigt att begränsa molybdenhalten, måste det anges av användaren i beställningsformuläret.

④, g.Om massandelen av krom är mindre än 17 %, bör den minsta massandelen av nickel vara 12 %.

h.Austenitiskt rostfritt stål med en massfraktion av 0,03% kol och en massfraktion av 0,22% kväve.

⑤, dvs.För produkter med större diameter kan tillverkarens instruktioner innehålla en högre kolhalt för att uppnå de erforderliga mekaniska egenskaperna, men den bör inte överstiga 0,12 % för austenitiskt stål.

⑥, j.Titan och/eller niob kan inkluderas för att förbättra korrosionsbeständigheten.

⑦, k.Denna formel används endast för att klassificera duplexstål i enlighet med detta dokument (den är inte avsedd att användas som ett urvalskriterium för korrosionsbeständighet).

M2 Specifikation av rostfria stålgrupper och prestandagrader för fästelement(ISO 3506-12020)

ISO 3506-12020